Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii

„Bezpieczeństwo Żywności i Zdrowie Zwierząt”


Nasza misja

Dbanie o wartość zawodu lekarza weterynarii, sprawującego nadrzędną funkcję w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego, zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt.

Ochrona interesów lekarzy weterynarii, których naczelna rola na wszystkich etapach procesu wytwarzania produktów odzwierzęcych jest podstawowym gwarantem zapewniającym bezpieczeństwo żywności.


Mamy już 508 Członków OZZLW