Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.ozzlw.pl. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdrowie Zwierząt” (KRS: 0001014180, NIP: 7011125619) z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem możliwy jest elektronicznie pod adresem e-mail biuro@ozzlw.pl.

Administrator dba o to, aby przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej: „RODO”), Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisami szczególnymi.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdrowie Zwierząt” (dalej także OZZLW);
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.ozzlw.pl;
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony oraz fanpage OZZLW dostępnego na Facebooku.
   

§ 2 Dane osobowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny, z należytą starannością, w tym odpowiednio przechowywane rzez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 3. Użytkownikowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących praw:
  – prawo do żądania udostępnienia przez Administratora swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania;
  – prawo do żądania usunięcia danych osobowych, o ile są one niepotrzebne i nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania;
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli taki sprzeciw ma zastosowanie;
  – prawo do przenoszenia danych;
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
   
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, wobec tego Użytkownikowi przysługuje prawo do jej wycofania w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: KEI.PL Sp. z o.o., ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
   

§ 3 Fanpage – Facebook

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w sytuacji, gdy wchodzą na fanpage OZZLW na Facebooku m.in. za pośrednictwem odnośnika dostępnego na Stronie.
 2. W takim przypadku Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, takie jak: imię, nazwisko, wizerunek (tj. zdjęcie profilowe), treść komentarzy, w tym również informacje, które przesyłają Państwo bezpośrednio do Administratora przez czat na Facebooku. Jeżeli Użytkownik zamieszcza na ww. platformie komentarze, Administrator przetwarza dane osobowe związane z napisaniem przez Użytkownika takiego komentarza. Podobnie w przypadku przekazania like’a pod postem lub komentarzem.
 3. W każdej chwili Użytkownik może usunąć komentarz lub zaprzestać obserwowania konta, o którym mowa powyżej co spowoduje, iż dane osobowe Użytkowników w tym zakresie nie będą dalej przetwarzane.

§ 4 Pliki cookies i inne technologie

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:

  – kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
  – kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej. 

§ 5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą strony internetowej: www.ozzlw.pl oraz fanpage OZZLW dostępnego na Facebooku.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej zaktualizowanej wersji na naszej stronie internetowej pod adresem www.ozzlw.pl