Nowy Główny Lekarz Weterynarii


Aktualności | 28 marca 2024

Wczoraj stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii objął dr Krzysztof Jażdżewski – w imieniu #OZZLW serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi objęcia stanowiska i deklarujemy chęć aktywnej współpracy z kierowanym przez Pana Doktora Głównym Inspektoratem Weterynarii na rzecz:

👉 bezpieczeństwa żywności

👉 dobrostanu i zdrowia zwierząt

👉 poprawy warunków pracy i płacy oraz ogólnego funkcjonowania polskiej Inspekcji Weterynaryjnej

Czekamy na wyznaczenie szybkiego terminu spotkania! 💼🤝