„Co z tą nazwą?” – spotkanie z prawnikiem


Aktualności | 26 marca 2024

Drodzy Lekarze,

z uwagi na mnożące się wątpliwości związane z tym jak może lub nie może lekarz weterynarii nazwać swój zakład leczniczy, podjęliśmy się analizy przepisów w tym zakresie tak, by móc wesprzeć Naszych Członków w działaniach związanych z wyborem i ochroną nazwy dla swojej działalności 🛡👨‍⚕️

📝🖊Pomożemy Wam odnaleźć się w gąszczu przepisów dotyczących „nazwy” wynikających m.in. z ustaw: o zakładach leczniczych dla zwierząt (i przepisów wykonawczych do tej ustawy), Kodeksu Cywilnego, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i in.

zachęcamy do wzięcia udziału by dowiedzieć się:

👉 o szczególnych wymogach nazw dla ZLZ

👉co możesz zrobić jeśli otrzymałeś wezwanie do zmiany nazwy zakładu

👉 kiedy możesz rozważać wniosek o odszkodowanie

Podczas spotkania będzie możliwość zadania prawnikowi pytań.

🔗 Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWQ0N2E4NzMtNDM5ZC00YWE5LWI0ZDktNDA1NTNlZTFmMzkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c5df3e-a184-409a-a587-edfe85a93f66%22%2c%22Oid%22%3a%22d4adacdb-18fc-4e98-ab01-77da54cb7eb2%22%7d